Akassa för företagare

Även företagare kan bli arbetslösa. Som egenföretagare lever man ofta ovisshet om pengarna skall räcka till och en mindre förändring kan därför enkelt kullkasta hela verksamheten. Genom att gå med i en A-kassa som välkomnar företagare slipper du känna oro för att hamna på bar backe om ditt bolag inte bär sig.

 

Så fungerar ersättningen

Arbetslöshetsersättning betalas ut i sammanlagt 300 dagar där du kan få maximalt 680 kr brutto om dagen. För att erhålla maxbeloppet måste du ha tjänat mer än 18700 kr i månaden under den tid du betalat in avgift för A-kassa.

Politisk enighet om höjd A-kassa

De flesta är överens om att A-kassan inte är vad den varit, många upplever det svårt att överleva enkom på arbetslöshetsersättningen. Flera partier däribland Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna förespråkar höjd arbetslöshetskassa och utlovade även detta inför valet 2014. Den 2014-09-30 meddelade S och MP att man var överens om att göra verklighet av vallöftet, men ännu har inga hårda politiska förslag lagts som syftar till att höja taket för a-kassan

Genom att komplettera med en inkomstförsäkring kan du höja dina ersättningsnivåer redan idag och få upp till 80% av din nuvarande lön under arbetslöshetsperioden.

Vanliga frågor från företagare om A-kassa

Hur länge måste jag vara med i a-kassan innan jag kan få ersättning?

För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning krävs det att du uppfyller två enkla kriterier. Dels skall behöver du ha varit minst halvtidsanställd sammanhängande under 6 månader, dels skall du ha varit ansluten till Akassan i minst 1 års tid.

Hur lång tid betalar akassan ut ersättning?

I samband med att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen upprättas en individuell arbetsplan och samtidigt tas ett beslut om hur många dagar du har rätt till och vilken ersättning du får. Maximalt kan du få arbetslöshetsersättning i 300 dagar.

Vad krävs för att erhålla ersättning från a-kassan?

Minimikravet för att vara ersättningsberättigad är att du skall ha haft anställning i Sverige och varit anställd i 6 månader på halvtid samt varit ansluten till A-kassan i 1 år. För att erhålla ersättning vid arbetslöshet måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete samt följa A-kassans övriga regler.

Kan jag som medborgare i annat EU-land gå med i A-kassan?

Ja, så länge du har en anställning i Sverige kan du ansluta dig till A-kassan.

Kan jag som medborgare i ett utomeuropeisk land gå med i A-kassan?

Ja, så länge du har en anställning i Sverige kan du ansluta dig till A-kassan.

När får jag mina pengar?

Uppskattad väntetid är 2-4 månader, från de att du ansöker om A-kassa till att ett beslut är fattat och pengarna betalas ut. För att påskynda denna process så mycket som möjligt är det viktigt att alla samtliga ansökningshandlingar är korrekt ifyllda.