Försäkring för Restaurang & café

Idag är många köpgator i städerna fyllda med spännande mat och dryck. Antalet restauranger och caféer har ökat närmast explosionsartat de senaste åren. Detta är trevliga mötesplatser där människor från hela världen samlas.Samtidigt är öppna serviceverksamheter av detta slag känsliga på flera vis och du som restaurang- eller caféägare bär ett stort ansvar. Försäkringen behöver därför vara anpassad utifrån de särskilda behov som servicebranschen ställer upp.

I företagsförsäkringar för restaurang och caféer ingår alltid ansvarskydd, egendomsförsäkring, förmögenhetsbrott, rättsskydd och avbrottskydd. Därutöver ingår vanligen även kundolycksfall – en olycksfallsförsäkring för kunder och överfallsskydd – skadestånd för personskada vid våld eller hot mot företagets anställda.

Försäkringar för restaurang och café omfattar ofta följande delar:

  • Ansvarskydd
  • Egendomsskydd
  • Förmögenhetsbrott
  • Rättsskydd
  • Avbrottsförsäkring
  • Kundskador
Försäkring för varmkök

Stora varmkök ställer höga krav på säkerhet och utbildning. Därutöver krävs naturligtvis anpassade försäkringar för arbetsplatsskador och försäkringar som ersätter skada på kylda och frysta varor vid utrustningshaveri eller strömavbrott.