Sätt att skydda sin verksamhet

För etablerade verksamheter är företagsnamnet ofta väl inarbetat och fungerar som en
grant för kunder att firman är att lita på. Samtidigt ökar ständigt antalet bedrägerier där ansedda företagsnamn kapas och används för att invagga kunden i falsk säkerhet. Vikten av att skydda ditt företag kan därför inte nog understrykas.

Företagsnamn

Grundläggande skydd för ditt företagsnamn erhålls genom registrering hos Bolagsverket.se.

Den som registrerar aktiebolag kan få ensamrätt på det namn man väljer att ange i ansökan efter prövning hos Bolagsverket. Även enskilda firmor och handelsbolag kan erhålla ensamrätt på företagsnamn efter prövning.

Kostnaden för att ändra företagsnamn kostar 700 kr via e-tjänst alt. 900 kr via blankett. Vill du skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, är kostnaden per län 700 kr via e-tjänst alt. 900 kr via blankett.

Varumärke

Ett varumärke är ett ord, en mening eller en symbol som knutits till en vara eller tjänst. Ett varumärke kan bestå av både ord och symboler.

Hos Patent- och registreringsverket kan du registrera ditt varumärke och på ett säkert vis få ensamrätt på ditt attribut. Skyddet gäller i 10 år och kan sedan förlängas i 10-år långa terminer.

För information om varumärkesskydd inom EU ta kontakt med den europeiska varumärkesmyndigheten European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Domännamn

Många företagare önskar ett domännamn med samma namn som företaget. Eftersom vem som helst kan registrera domäner gäller det därför att köpa domännamnet direkt så fort Bolagsverket godkänt och registrerat ditt valda företagsnamn.

Om någon använder ditt företagsnamn i ett domännamn kan det vara fråga om firma- eller varumärkesintrång, men det behöver inte vara så per automatik. För att ärendet skall klassas som firmaintrång krävs att det röra sig om samma bransch och även att tillämpningen av domännamnet sker på ett sådant sätt att det kan anses utgöra intrång.

Skulle domännamnet redan vara upptaget och du efter rättegång inte bedöms ha rätt till namnet, får du istället prova att köpa loss domänen från den nuvarande ägaren.

Inarbetning

Det är inte alltid nödvändigt att registrera ett företagsnamn, varumärke eller domännamn för att du skall anses ha äganderätt till ett namn eller kännetecken. Det är även möjligt att påvisa rätten till ett märke genom inarbetning, där kännetecknet erhållit en särskild särskiljningsförmåga så att det kan registreras på detta grundval.

Varumärkeslagstiftningen är nationell, det innebär att märkets särskiljningsförmåga i Sverige är avgörande. Det gäller med andra ord att kunna påvisa att märket är så pass välkänt på den svenska marknaden att varumärket kan sägas vara inarbetat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *