Konsultförsäkring för er konsultverksamhet

Marknaden är het just nu för konsultföretag. Framför allt är efterfrågan på Data och IT-konsulter stor. För arbetsgivare inom denna bransch likväl för konsulter med eget företag är det viktig att skaffa ett utökade skydd som passar verksamheten.

Konsultförsäkring Data IT

De grundläggande skydden för egendom, ansvar, avbrott och rättsskydd som ingår normalt i en företagsförsäkring. Sedan tillkommer i regel en del branschtypiska tilläggsförsäkringar. Konsulter bör exempelvis ha en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Anpassade konsultansvarsförsäkringar täcker även ekonomisk skada som uppstår i samband med yrkesmässig rådgivande verksamhet.

En växande marknad

Minst 200 000 personer är anställda vid en konsultfirma Att arbeta som konsult är ett omväxlande arbete där du förväntas kunna sätta dig in i villkoren på olika arbetsplatser snabbt, vara flexibel och ta ett stort egenansvar. Idag finns det väldigt många större och mindre konsultverksamheter i Sverige, ofta är de specialiserade på ett visst område men det finns även konsultföretag som växt till rejält och har en mycket bred kompetens. Många IT-konsulter driver eget eller är anställda genom bemanningsföretag.