Företagsförsäkring fotograf

Professionella fotografer använder i regel mycket avancerad och dyr utrustning i sitt arbete. Samtidigt är det särskilt vanligt med enmansföretag inom detta yrkesområde.

Som yrkesfotograf är tyvärr hemförsäkringen inte tillräcklig utan det krävs en företagsförsäkring. Detta beror bland annat på att du i ditt yrke ofta flyttar runt utrustningen vilket medför en ökad risk för både skador och stöld.

Särskilda krav kan förekomma

För att fotografförsäkringen skall gälla, kräver i regel försäkringsbolagen att du förvarar och hanterar din utrustning på ett korrekt vis. Särskilda säkerhetskrav kan förekomma. T.ex. måste dyrare fotoutrustning transporteras och förvaras i låsta utrymmen. Villkoren kan variera se därför till att rådfråga säljaren och läsa villkoren noga innan du tecknar avtal.

Värdera och dokumentera fotoutrustning

Upprätta listor, ta bilder med datumangivelse och dokumentera all den utrustning som företaget äger. Ta gärna extra kopior och förvara dokumentationen på ett säkert ställe. Vid ett eventuellt försäkringskrav är det viktigt att ni som företag kan styrka ägarskapet.

Om utrustningen är mycket dyrbar kan det även vara klokt att få kameror, linser och övriga delar värderade hos en tredje part.