Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är förmodligen den enskilt viktigaste försäkringen för företagare. Den är nämligen viktig både för ditt företag och för dina kunder. En ansvarsförsäkring hanterar skadeståndskrav. Normalt handlar det om att försäkringsbolaget går in och bistår i utredningar, förhandlingar och rättegångar samt ersätter eventuella skadeståndskrav.

 

 

De flesta företagsförsäkringarna innehåller en ansvarsförsäkring men det går även att upprätta en skräddarsydd försäkring som tar hänsyn till särskilda behov och krav.

Ägare, VD och företagsledare

Förgrundsgestalter inom företag bär ett större ansvar för verksamheten än enskilda arbetstagare. Om du är egenföretagare är det därför extra viktigt att skaffa en lämplig ansvarsförsäkring som skyddar både dig och ditt bolag.

Byggherreansvarsförsäkring

Vissa branscher ställer högre krav på försäkringsskydd än andra. Byggbranschen är en sådan. Byggherreansvarsförsäkring ger ett specialiserat skydd för byggherren gentemot exempelvis skadeståndsanspråk i samband med byggnationsarbete.

Miljöskydd

Hanterar du farliga produkter och avfall. Undvik oväntade kostnader för miljöåterställning genom att teckna en särskild miljökostnadsförsäkring.

Vanliga frågor från företagare om ansvarsförsäkring

Kan jag teckna ansvarsförsäkring och nyttja den retroaktivt?

Svar nej. En giltig ansvarsförsäkring måste finnas på plats före ett eventuellt försäkringsärende anmäls för att kunna nyttjas.

Jag har åsamkat en kund skada med ekonomiska konsekvenser, täcker ansvarsförsäkringen detta?

Det generella korta svaret är ja, förutsatt att du hade en aktiv ansvarsförsäkring kopplad till företaget när situationen uppstod. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att samtliga ärenden måste utredas av en skadereglerare innan du med säkerhet beviljas ersättning genom försäkringen.