Fackförbund & organisationer

Att som företagare gå med i ett fackförbund har flera fördelar. Först och främst får du tillgång till rådgivning och expertis inom egen företagande. Du kan få hjälp med både stort och smått som rör allt från ekonomiska, miljömässiga, sociala till juridiska förhållanden knutna till din verksamhet.

Anslutna till fackförbund får även del av en mängd medlemsförmåner. Det kan handla om rabatter och specialavtal med välkända företag och organisationer, men kanske framförallt handlar det om att du som egen företagare kan teckna en rad försäkringar till mycket förmånliga priser. En av de främsta anledningarna till att många företagare med enskilda firmor idag väljer att ansluta sig, är möjligheten att teckna inkomstförsäkring som ett tillägg till den befintliga a-kassan.

Vanliga frågor från företagare om fackförbund

Vad krävs för att jag skall kunna fackmedlem?För att kunna bli fackmedlem i egenskap av företagare måste du kunna visa att du driver firma med registrerad f-skatt i Sverige.

Hur hittar jag rätt fackförbund?

Det finns ett stort antal arbetstagarorganisationer i Sverige. Många fackförbund uppmuntrar egenföretagare att gå med i deras organisation. Här kan du se en förteckning över  fackförbund för företagare.

Varför skall jag gå med i facket?

Som fackligt ansluten blir du del av en organisation vars huvudsakliga syfte är att värna sina medlemmar. Det innebär att du kan få både stöd och hjälp i vardagen och vid extraordinära händelser. Några vanliga konkreta skäl till att gå med i facket som företagare brukar uppge är rätten till rådgivning och försäkringsskydd.

Vilka försäkringar ingår?

Medlemsförmånerna hos fackförbund kan se olika ut. Idag erbjuder emellertid majoriteten en eller ett par försäkringar inkluderat i medlemsavgiften eller till rabatterade priser. Inkomstförsäkringen är sannolikt den mest uppskattade. För exakta uppgifter kring vilka försäkringar som just ditt fackförbund kan erbjuda, hänvisar vi till organisationernas respektive hemsidor.