Inkomstförsäkring

Även egenföretagare har möjlighet skaffa en inkomstförsäkring för utökad ekonomisk trygghet i vardagen. Om du väljer att teckna en inkomstförsäkring får du mer av arbetslöshetsersättningen. Den ordinarie a-kassan ger maximalt 15000 kr före skatt (Beräknat på 80% av maxtaket 18700 kr) . Vilket innebär att du får ut omkring 11000 kr kvar att leva på. Inkomstförsäkringen ger upp till 80% av din nuvarande lön under hela utbetalningsperioden.

Det krävs för att beviljas ersättning via inkomstförsäkring för företagare

  • Du måste vara medlem i en A-kassa sedan minst 12 månader.
  • Du måste ha tecknat inkomstförsäkring i egenskap av företagare.
  • Du måste uppfylla försäkringsbolagets eller fackförbundets kvalifikationstid.

Inkomstförsäkring genom fackförbund eller ett privat försäkringsbolag?

Som företagare har du två möjligheter att teckna inkomstförsäkring. Du kan gå med i facket och välja ett fackförbund välkomnar egenföretagare. Många gånger ingår inkomstförsäkringen som en förmån i medlemskapet, om den inte gör det brukar månadskostnaden vara beskedlig. Generellt är det billigast för företagare att gå genom ett fackförbund för att säkra lönen.

Det finns även flera försäkringsbolag vilka låter försäkra din inkomst om du föredrar en inkomstförsäkring utanför den fackliga världen. En fördel med de privata aktörerna är att de i högre grad kan anpassa tjänsten efter dina enskilda behov och önskemål.

Vanliga frågor från företagare om inkomstförsäkring

Måste man vara med i en arbetslöshetskassa för att teckna inkomstförsäkring?

Ja, medlemskap i någon av de a-kassor som hanterar arbetslöshetsersättningen är ett absolut krav.

Hur mycket extra får jag ut av min lön?

Med endast A-kassa kan du maximalt få ut kr varje dag, vilket totalt ger omkring __ kr per månad. Med en inkomstförsäkring kan du få upp till 80% av din inkomst. De flesta inkomstförsäkringarna har ett max lönetak, men det finns även löneförsäkringar som saknar storleksbegränsningar.

Hur länge betalas ersättning ut?

Normalt utgår ersättningen i ca 100-300 dagar. Men utbetalningstiden varierar beroende på vilket fackförbund eller försäkringsbolag du valt att sluta ett avtal med.

Vad innebär kvalifikationstid?

Innan du har rätt till ersättning genom inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem en bestämd tidsperiod (kvalifikationstid). Omfattningen på denna period varierar men kvalifikationstiden ligger normalt på omkring 12 månader.

Kan jag som medborgare i annat EU-land eller utanför EU teckna inkomstförsäkring?

Ja, så länge du har en anställning i Sverige.