Viktiga försäkringsskydd för företagare

Nedan hittar du en sammanställning över försäkringsskydd som passar egenföretagare.

Avbrottsförsäkring fungerar som en ekonomisk garant vid avstannad verksamhet och ger ersättning till den som drabbas av oplanerat avbrott i verksamheten till följd av egendomsskada eller arbetsoförmåga på grund av olycka. Försäkring

Försäkringsbrev som är det avtal som upprättas mellan försäkringsbolaget och ditt bolag. I försäkringsbrevet ska det framgå vad försäkringen gäller för, vad företagsförsäkringen kostar och hur länge försäkringen gäller.

Rättsskydd innebär att försäkringsbolaget går in och täcker upp jurist- och rättegångskostnader. Att lösa tvister i svenska domstolar är kostsamt och det är därför tacksamt att det finns rättsskyddsförsäkringar. Viktigt att känna till, är att eventuella skadestånd och dylikt inte täcks av rättsskyddet.

Ansvarsförsäkring täcker för skadestånd som kan drabba ditt företag. Detta kan hända till exempel om ditt företags produkter eller anställda orsakar någon form av skada.

Egendomsförsäkring omfattar egendomar som till exempel företagets varor eller utrustning. Denna försäkring täcker till exempel när skada uppkommer på företagets egendomar och är lämplig för företag där t.ex. maskiner är kritiska för att verksamheten ska fungera.

Inkomstförsäkring är en tillvalsförsäkring som kompletterar arbetsersättning från arbetslöshetskassan.

A-kassan för företagare fungerar i princip på samma vis som vilken vanlig arbetstagare som helst, med den skillnad att det kan vara svårare att fastställa om man är att betrakta som arbetslös eller inte. Idag finns det ett flertal a-kassor som välkomnar egenföretagare att bli medlemmar. Läs mer om A-kassan för företagare här.

Allt fler fackförbund tillåter enskilda företagare att gå med i deras organisation. Som medlem ingår i vissa fall juridisk rådgivning och inkomstförsäkring dessutom har du ofta möjlighet att teckna ytterligare försäkringar till förmånliga priser.

Personalförsäkring som omfattar försäkringar för företagets anställda. Till exempel kan de gälla vid fall av sjukdom och olycksfall men även pensionsförsäkring och livförsäkring är en sorts personalförsäkringar.

Transportförsäkring skyddar transport av varor. Denna försäkring utnyttjas vanligen av import- eller exportbolag och andra bolag som fraktar mycket varor.

Sjukförsäkring innebär att en anställd som drabbas av sjukdom får ersättning under tiden denne är sjuk. Vanligtvis får den anställde 80% av lönen de första två veckorna och sedan bedömer Försäkringskassan huruvida den anställde ska få sjukpenning eller inte.

Olycksfallsförsäkring ger anställda ersättning om det händer en olycka på arbetet som resulterar i skada eller en förändrad livssituation. Skulle det hända en av dina anställda som företagare är det mycket viktigt att detta ingår i din företagsförsäkring.

Pensionsförsäkring gäller för den privata pensionen och är en variant av pensionssparande.