EU-bidrag

För många är det absolut svåraste med att starta upp och utveckla sin verksamhet, att få tag på tillräckligt mycket kapital. Den som saknar eget kapital eller känner några villiga finansiärer, kan välja att söka lån eller bidrag från en extern part. En möjlighet är att söka EU-bidrag. Två olika varianter av bidrag går att söka från EU: direkt stöd från EU eller indirekt stöd som ges via lokala mellanhänder.

I första hand erbjuder EU-bidrag till verksamheter inom Jordbruk, fiske och livsmedel. Det går även bra att söka pengar till projekt och verksamheter som fokuserar på rättvisa, medborgerliga rättigheter och humanitärt bistånd.

Eureka är ett EU-finansierat stöd för att uppmuntra samarbeten mellan företag och forskare i minst två medlemsländer.

Horisont 2020 är EU:s nya rymdprogram med fokus på små och medelstora företag.

Eurostars är ett program för att främja utveckling av innovativ teknik bland EU-länderna. Sök om maximalt 5 miljoner kronor.

Gårdsstöd är ett allmänt bidrag för lantbrukare i Europa med minst 4 hektar jordbruksmark.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *