Starta Eget Bidrag

Möjligheterna att få bidrag till att starta företag är mycket små. Sökalternativen är små och innebär oftast att man på ett eller annat vis att man får finansiering i utbyte mot ägarandelar i verksamheten.

Några bidrag som finns att söka är:

Från Tillväxtverket:

– Regionalt investeringsstöd
– Regionalt bidrag för företagsutveckling
– Transportbidrag
– Hållbar tillväxt i turismsektorn
– Horisont 2020 – Fast Track To Innovation

Mer information om respektive företagsbidrag hittar du på www.tillvaxtverket.se

Från Vinnova:

– Innovationsprojekt i företag
– Innovationscheckar
– Inkubatorer
– Utmaningsdriven innovation
– Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material
– Digitalisering för framtidens skola
– Mångfaldslabbet – normkritisk innovation 2015
– Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation

Mer information om respektive företagsbidrag hittar du på www.vinnova.se

Från Jordbruksverket:

– Företagsstöd för dig som startar upp en verksamhet.
– Stöd till unga jordbrukare.

Mer information om respektive företagsbidrag hittar du på www.jordbruksverket.se

Från ALMI:

– Förstudiemedel – sök pengar till innovativa idéer

Mer information om respektive företagsbidrag hittar du på www.almi.se
Från NOPEF:

– Bidrag till förstudier

Mer information om respektive företagsbidrag hittar du på www.nopef.com


 

Starta eget bidrag

Starta Eget Bidraget som Arbetsförmedlingen sedan många år tillbaka kan erbjuda vissa utvalda individer är snarare ett arbetsmarknadsåtgärdsprogram skapat för att få arbetslösa i arbete, snarare än ett traditionellt bidrag.  För att du skall kunna söka och ha rätt att beviljas bidraget krävs nämligen att du uppfyller ett av dessa krav:

– Du måste vara minst 25 år, vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och är i behov av fördjupat stöd.
– Du är ung och har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
– Är 18 år och står långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl.
– Uppfyller villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen.
– Är minst 20 år och uppfyller villkoren för att delta i jobbgarantin för ungdomar.
– Deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *