Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring utgör oftast en viktig del i företagsförsäkringar, skyddet omfattar egendom av olika slag. Som egendom räknas i första hand fysiska varor, inventarier och maskiner som företag äger. Försäkringen omfattar även lånad egendom som verksamheten förvaltar förutsatt att rätt försäkringsplats angivits i försäkringsbrevet.

Försäkringsskyddet ersätter sakskador för alla egendom på försäkringsstället i enlighet med giltigt försäkringsbrev. Det går inte att teckna försäkringen retroaktivt och normalt betalas ingen ersättning ut vid egen oaktsamhet.

Om du önskar en egendomsförsäkring med minimal ansvarsbegränsning kan en allriskförsäkring vara ett alternativ. Ett fåtal försäkringsbolag erbjuder denna typ av drulleförsäkring till företag med osedvanlig “otur”, räkna med en högre premiekostnad!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *