Frågor & svar kring avtal

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring företagsförsäkringar. Observera att olika bolag kan tillämpa olika praxis och regler, därför bör vår information endast ses som allmänt vägledande. Det är i slutänden ditt ansvar  som försäkringstagare att ta del av och noga gå igen försäkringsavtalet mellan dig och försäkringsgivaren.

Hur fungerar självrisk?

Tanken med självrisk är att uppmuntra aktsamhet och samtidigt motverka försäkringsbedrägerier. Förenklat är självrisk en summa pengar som försäkringstagaren måste ta ur egen ficka för att få ut ersättning från försäkringsbolagen. Självriskbeloppet kan varierar, men ökar generellt i takt med ersättningsbeloppets storlek.

Är självrisken alltid lika stor?

Nej, den kan variera beroende på försäkringsbolag samt typ av skydd. I vissa fall kan även särskilda självrisker förekomma.

Omfattar min privata försäkring den enskilda firman?

Nej, visserligen gäller personförsäkringar oftast också när du arbetar med ditt företag, men i övrigt krävs en separat försäkring exempelvis för att skydda företagets egendom och ansvarstaganden. Det finns särskilda försäkringspaket speciellt framtagna för små enskilda verksamheter.

Vad händer om jag inte betalar försäkringen i tid?

För att företagsförsäkringen skall vara giltig och gälla är det nödvändigt att betala premien i tid.

Kan undantag och begränsningar förekomma?

Undantag och begränsningar med avseende på försäkringarnas omfattning kan förekomma. T.ex. kan det finnas situationer och tillfällen då försäkringsskyddet inte gäller och särskilda restriktioner kring högsta ersättning kan tillämpas.

Varför omfattar skyddet inte min vattenskada?

Även om vissa företagsförsäkringar omfattar också vattenskador, är det fullt möjligt att inte någon ersättning betalas ut vid vattenolyckor. Många vattenskador uppstår till följd av felaktiga installationer och undermåligt arbete. Om försäkringsbolaget anser att olyckan beror på att arbetet inte är hantverksmässigt utfört kommer sannolikt ingen ersättning betalas ut.

När behöver jag meddela mitt försäkringsbolag om ändringar?

Det är viktigt att alla uppgifter är uppdaterade och korrekt inlämnade för att er företagsförsäkring skall gälla. Var noga med att uppge riktiga uppgifter om t.ex. verksamhetsbeskrivning, årsomsättning och egendomsvärde då dessa uppgifter påverkar riskbedömningen och därmed även premiekostnaden. Se även till att underrätta försäkringsbolaget vid flytt eller annan för företaget viktig förändring.

Vad händer om man inte följer alla säkerhetsföreskrifter?

Även om ett bolag är försäkrat, ansvarar du som företagare fortsatt ytterst för din verksamhet. Därför måste du se till att skydda ditt företag på ett sådant vis att verksamheten inte utsätts för onödig risker. Vanligtvis återfinns föreskrifter i försäkringsbrevet / avtalet om vilket ansvar du som försäkringstagare förväntas ta.

Är utbetald försäkringsersättning skattefri?

Detta är en inte helt okomplicerad fråga, då försäkringsersättningar både kan vara skattebefriade och inte vara det. Exempelvis är trafikförsäkring, ansvarsförsäkring eller skadeståndsförsäkring inte skattebefriade om ersättningen avser förlorad inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt.

Måste man ha företagsförsäkring?

Nej, det är inte ett definitivt måste att teckna försäkring för företag, men det är att rekommendera och i många branscher kommer dina affärspartners både vilja och förutsätta att din verksamhet är försäkrad.

*Observera att företagarförsäkring.se inte tar något som helst ansvar för eventuella felaktigheter och eventuella följder som felaktiga tillämpningar av denna information kan få. Om du har någon fråga eller anser att någon uppgift är inkorrekt får du gärna lämna en kommentar, vi är glada att få respons och vill erbjuda våra besökare en så bra information som möjligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *